برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
very - much - so

very much so

very much so را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
used for emphasizing ‘yes’; to a significant extent; yes, very much

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی very much so مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )