برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1354 100 1

violation

/vaɪəˈleɪʃn̩/ /ˌvaɪəˈleɪʃn̩/

معنی: نقض عهد، تعدی، تجاوز، بلاء، نقض، تخلف، تخطی
معانی دیگر: زیر پا گذاری، (به ویژه مکان های مقدس) بی حرمتی، توهین، بر هم زنی، ایجاد اختلال، زنای به عنف، تجاوز جنسی، پیمان شکنی، نق­ عهد

بررسی کلمه violation

اسم ( noun )
مشتقات: violational (adj.)
(1) تعریف: the act of violating.
مترادف: breach, defilement, infringement, offense, transgression
متضاد: observance
مشابه: abuse, blasphemy, corruption, crime, dishonor, disturbance, encroachment, infraction, invasion, offense, outrage, pollution, sacrilege, sin, transgression, trespass

- The football player is being sued for violation of his contract.
[ترجمه ترگمان] بازیکن فوتبال بخاطر تخطی از قرارداد تحت تعقیب است
[ترجمه گوگل] بازیکن فوتبال برای نقض قراردادش شکایت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the result of such an act.
مترادف: breach, infringement
مشابه: disruption, disturbance, encroachment, invasion, offense, outrage, transgression, trespass

(3) تعریف: the condition of being violated.
مشابه: contamination, corruption, defilement, disruption, disturbance

(4) تعریف: desecration.

(5) تعریف: sexual assault; rape.
مترادف: assault, rape
مشابه: abuse, dishonor, molestation, perversion

واژه violation در جمله های نمونه

1. violation of promises
نقض عهدها،قول‌شکنی‌ها

2. a violation of public order
اختلال نظم عمومی

3. a violation of the law
زیر پا گذاشتن قانون

4. flagrant violation of the law
تخلف فاحش از قانون

5. the violation of a church
بی حرمتی نسبت به یک کلیسا

6. traffic violation
تخلف رانندگی

7. a moving violation
تخلف حین رانندگی

8. an overt violation of law
تخلف عمدی و علنی از قانون

9. to blink at a violation
تخلفی را نادیده گرفتن

10. to connive at the violation of a law
تخطی از قانون را نادیده انگاشتن

11. i admonished them that any violation of my orders would cost them dearly
به آنها گوشزد کردم که تخلف از دستوراتم برایشان گران تمام خواهد شد.

12. he refused to wink at any violation of the law
او حاضر نشد که هیچگونه تخطی از قانون را نادیده بگیرد.

13. an act the performance of which is a violation
...

مترادف violation

نقض عهد (اسم)
abjuration , breach , violation , perjury , perfidy
تعدی (اسم)
violation , infringement , incursion , inroad , oppression
تجاوز (اسم)
violation , offense , attack , assault , belligerence , infringement , encroachment , transgression , belligerency , overrun
بلاء (اسم)
terror , violation , curse , calamity , disaster , bale , misadventure , pest , plague , scourge
نقض (اسم)
violation , reversal , contravention
تخلف (اسم)
violation , delinquency , infringement , transgression , trespass , contravention , infraction
تخطی (اسم)
violation , encroachment , trespass , outrage

معنی عبارات مرتبط با violation به فارسی

متخلفین تعقیب خواهند شد

معنی violation در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] خطا،تجاوز،تخلف ، نقض هر لایحه یا قانون معدنی فدرال
[ریاضیات] تغییر، تخلف، تخطی، تجاوز
[عمران و معماری] آمار تخلفات - شمارش تخلفات
[عمران و معماری] برگ جریمه

معنی کلمه violation به انگلیسی

violation
• transgression; desecration; violent attack or disruption; rape
violation of civil order
• damaging the peace of the public, damaging the quality of normal life
violation of law
• not following the orders of the law, breaking the official regulations, transgression
violation of the foreign currency laws
• breaking the laws dealing with currency that is not native to the country
blatant violation
• obvious breach, violation which is out in the open
flagrant violation
• blatant breach of, open breach of
law violation
• breaking of the law
safety violation
• violation of security regulations
serious safety violation
• grave infraction of safety regulations
total violation
• total breach, complete infringement
traffic violation
• breaking a law which concerns the driving of a vehicle

violation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسماعیل برزکار
سواستفاده
فیض
شکستن عهد و پیمان
میلاد علی پور
بدرفتاری، جُرم، عملی که مستوجب کیفر باشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی violation
کلمه : violation
املای فارسی : ویلتین
اشتباه تایپی : رهخمشفهخد
عکس violation : در گوگل

آیا معنی violation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )