برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1355 100 1

vitally


از لحاظ زندگی، بطورواجب یا ضروری

واژه vitally در جمله های نمونه

1. economic stability is vitally important
ثبات اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.

2. It is vitally important to cancel the order immediately.
[ترجمه زهرا] اهميت ضروري دارد كه سفارش را فوراً لغو كنيم
|
[ترجمه ترگمان]مهم است که سفارش را فورا لغو کنید
[ترجمه گوگل]مهم است که بلافاصله آن را لغو کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'm sure you'll agree that this issue is vitally important to the success of the company.
[ترجمه ترگمان]من مطمئنم که شما موافق خواهید بود که این مساله برای موفقیت شرکت اهمیت حیاتی دارد
[ترجمه گوگل]من مطمئن هستم که شما موافق هستید که این مسئله برای موفقیت شرکت بسیار حیاتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's not vitally important that we get extra funding for the project but it would help.
[ترجمه ترگمان]حیاتی نیست که بودجه اضافی برای پروژه دریافت کنیم، اما کمک خواهد کرد
[ترجمه گوگل]مهم نیست که ما پول اض ...

معنی کلمه vitally به انگلیسی

vitally
• critically, urgently, essentially; vigorously, animatedly, spiritedly

vitally را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سپیده ایرانی
به طرز حیاتی، شدیدا
میلاد علی پور
الزاما، ضرورتا، هیجانی،واقعا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vitally
کلمه : vitally
املای فارسی : ویتللی
اشتباه تایپی : رهفشممغ
عکس vitally : در گوگل

آیا معنی vitally مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )