برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1294 100 1

voice synthesizer; speech synthesizer

معنی voice synthesizer; speech synthesizer در دیکشنری تخصصی

voice synthesizer; speech synthesizer
[برق و الکترونیک] ترکیب کننده صدا ؛ ترکیب کننده صحبت ترکیب کننده ای که صحبت را به هر زبان با سر هم کردن عناصر یا آواهای آن زبان تحت کنترل دیجیتالی شبیه سازی می کند و هر کلمه با تأکید ، مدت زمان، مکث و مشخصه های صحیح دیگر صحبت همراه است . کاربرد آن در صداهای تولیدشوند با کامپیوتر در پاسخ به درخواستهایی از کامپیوتر یا دکمه های تلفن تون است . هنگامی که سیستم با شناسایی صدا همراه باشد می تواند پاسخهای شفاهی به تعداد محدودی از درخواستهای کلامی بدهد.

voice synthesizer; speech synthesizer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی voice synthesizer; speech synthesizer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )