برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1322 100 1

volumetric

/ˌvɑːljəˈmetrɪk/ /ˌvɒljʊˈmetrɪk/

گنجی، حجمی، وابسته به اندازه گیری حجم

بررسی کلمه volumetric

صفت ( adjective )
مشتقات: volumetrical (adj.), volumetrically (adv.), volumetry (n.)
• : تعریف: of or concerning measurement by volume.

واژه volumetric در جمله های نمونه

1. Implement Reagent and volumetric solution preparation as relative SOP.
[ترجمه ترگمان]اجرای Reagent و آماده‌سازی محلول حجمی به عنوان SOP نسبی
[ترجمه گوگل]آماده سازی محلول های محلول و رطوبت به عنوان SOP نسبی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Volumetric analysis is a procedure based on the accurate measurements of volume.
[ترجمه ترگمان]آنالیز Volumetric روشی مبتنی بر اندازه‌گیری دقیق حجم است
[ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل حجمی روش مبتنی بر اندازه گیری دقیق حجم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At that point, the volumetric puffs will use the Global Illumination and Caustics data from Stage-1 to light the scene.
[ترجمه ترگمان]در این نقطه، the حجمی از داده‌های Illumination جهانی و داده‌های caustics از مرحله ۱ برای روشن کردن صحنه استفاده خواهند کرد
[ترجمه گوگل]در آن زمان، پف های حجمی از داده های Global Illumination and Caustics از Stage-1 برای روشن شدن صحنه استفاده خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Volumetric Analysis of Left Ventricle and Left Atrium of. Normal Subjects using Cine Magnetic Resonance Imaging. ...

معنی عبارات مرتبط با volumetric به فارسی

(شیمی) فراکافت گنجی، تجزیه و تحلیل حجمی

معنی volumetric در دیکشنری تخصصی

volumetric
[عمران و معماری] حجمی
[شیمی] سنجش حجمی ، تجزیه حجمی
[نساجی] تجزیه حجم سنجی - تیتراسیون
[معدن] همگرایی حجمی (مکانیک سنگ)
[نفت] کنتور حجم
[خودرو] حجم مثر مقدار هوای داخل سیلندر
[مهندسی گاز] راندمان حجمی
[زمین شناسی] بازده حجمی (توربین) - بازدهی از توربین که با در نظر گرفتن اتلافات نیرویی ناشی از هرزش های نشتی آب در توربین محاسبه می شود .
[شیمی] بالن حجم سنجی ، بالن ژوژه
[نفت] جریان سنج حجمی
[معدن] نسبت انباشتگی (خردایش)
[عمران و معماری] افت حجمی
[معدن] افت حجمی (آبکشی)
[عمران و معماری] روش حجمی
[آب و خاک] روش حجمی
[شیمی] پی پت حجم سنجی

معنی کلمه volumetric به انگلیسی

volumetric
• of or related to the measurement of volume

volumetric را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نقوی
حجم‌دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی volumetric
کلمه : volumetric
املای فارسی : ولومتریک
اشتباه تایپی : رخمعئثفقهز
عکس volumetric : در گوگل

آیا معنی volumetric مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )