انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1061 100 1

voluptuousness

تلفظ voluptuousness
تلفظ voluptuousness به آمریکایی تلفظ voluptuousness به انگلیسی

شهوت رانی

واژه voluptuousness در جمله های نمونه

1. I love the voluptuousness, the harmlessness, the juicy, life-sustaining properties and I am no longer going to be shamed into hiding.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من شهوت را، the، the، خواص پایدار زندگی و زندگی را دوست دارم و دیگر نمی‌خواهم خجالت بکشم و پنهان شوم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من دوست داشتم خوشبختی، بی ضرر بودن، خواص آبدار، زنده نگه داشتن زندگی و من دیگر نمی خواهم به پنهان سازی به شرم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Loren was 5ft 8in of Italian voluptuousness, while Ladd was 5ft 5in tall and, in his own words, a man with "the face of an ageing choirboy and the build of an undernourished featherweight".
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لورن در ارتفاع ۵ فوتی با شهوت ایتالیا قرار داشت، در حالی که Ladd ۵ فوت ارتفاع داشت و به عبارت خودش مردی با \"چهره پیری و ساخت یک featherweight دچار سو تغذیه\" بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لورن 5 و 8 سانت از خوابیده به ایتالیایی داشت، در حالی که لد 5 و 5 سانتیمتر بود و به عبارت خود مردی با مواجهه با یک کوهنورد پیر و ساختن وزن پر از سرسختی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. These images of voluptuousness made him clench his fists, and a shiver run along his spine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این تصاویر شهوت او را وادار می‌ساخت که مشت خود را گره کند و لرزشی در ستون فقراتش ایجاد شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این تصاویر از خوابیده باعث شده او مشتهای خود را جمع و جور کند و در حال حرکت در کنار ستون فقرات خود باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. It is a magnificent wine with a soft voluptuousness more reminiscent of old-fashioned burgundy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شراب بسیار خوبی است با یک voluptuousness لطیف که بیشتر به یاد burgundy قدیمی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک شراب با شکوه نرم است که بیشتر یادآور قدیمی بورگوندی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The heart draws back before voluptuousness only to love the more.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قلب پیش از شهوت، تنها برای آنکه بیشتر دوست داشته باشد، پیش می‌آید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قلب قبل از خوشبینی فقط عشق را بیشتر می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. That is the true Voluptuousness with the lasting charms!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این the حقیقی با جذابیت ابدی است!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این جسارت واقعی با فریبندگی های پایدار است!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. I enjoy the clean voluptuousness of the warm breeze on my skin and the cool support of water.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از شهوت پاک نسیم گرم بر پوستم و حمایت سرد از آب لذت می‌برم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لذت بردن از تمسخر و تمیز بودن نسیم گرم در پوست من و حمایت سرد از آب
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. It was the same enchantment in two souls, tinged with voluptuousness in Marius, and with modesty in Cosette.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یک نوع سحر و افسون در دو روح بود که با شهوت در ماریوس و با حجب و حیای کوزت آمیخته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این همان روحیه ای بود که در دو روح وجود داشت، که با مزه خوابیده در ماریوس و با آرامش در کوزت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Thought is the toil of the intelligence, revery its voluptuousness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اندیشه، کار هوش، تخیل شهوت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اندیشه دغدغه ی هوش است، خوابیده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Their diaphanous flare symbolizes at once grace and tragedy, innocence and despair, sadness and voluptuousness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زبانه diaphanous نماد شکوه و تراژدی، معصومیت و یاس، اندوه و شهوت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شعله های خفیف آنها نمادی از فضیلت و تراژدی، بی گناهی و ناامیدی، غم و اندوه و تحسین است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. If at that supreme hour, the wedded pair, dazzled with voluptuousness and believing themselves alone, were to listen, they would hear in their chamber a confused rustling of wings.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر در آن ساعت عالی، عروس و داماد که با شهوت و باور به تنهایی خود را تنها می‌یافتند، گوش فرا می‌دادند، در اتاق خود صدای خش‌خش confused به گوش می‌رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر در آن روز عالی، جفت جناح، خیره کننده با خوشبینی و تنها به اعتقاد خود، به گوش دادن، آنها را در اتاق خود شنیدن خشمگین از بال
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه voluptuousness به انگلیسی

voluptuousness
• quality of being voluptuous; sensuousness; attractive fullness of figure (of a woman)

voluptuousness را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سانیا > سانیا
رحیم > ارسام
اسماعیل بخشی > hole in the wall
امین جهانگرد > spangle
مهرآذین > مهرآذین
DORSA > درسا
fw.jj > at
سکوت > Take off

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی voluptuousness
کلمه : voluptuousness
املای فارسی : ولوپتووسنس
اشتباه تایپی : رخمعحفعخعسدثسس
عکس voluptuousness : در گوگل


آیا معنی voluptuousness مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )