برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

vulnerability

/ˌvəlnərəˈbɪləti/ /ˌvʌlnərəˈbɪlɪti/

معنی: اسیب پذیری

بررسی کلمه vulnerability

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being vulnerable.

- She hid her vulnerability by pretending not to care what people said about her.
[ترجمه Mono] او با تظاهر به اهمیت ندادن به حرف مردم، خود را از آسیب دیدن حفظ میکند
|
[ترجمه ترگمان] او آسیب‌پذیری خود را با وانمود کردن به اینکه مردم درباره او چه می‌گویند، پنهان کرد
[ترجمه گوگل] او آسیب پذیری خود را با تظاهر به مراقبت از آنچه که مردم در مورد او گفتند، مخفی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It was a beautiful house, but I worried about its vulnerability to hurricanes.
[ترجمه ترگمان] خانه زیبایی بود، اما من نگران آسیب‌پذیری آن در برابر تند بادها بودم
[ترجمه گوگل] این یک خانه زیبا بود، اما من نگران آسیب پذیری آن در برابر طوفان ها بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a particular trait or condition that makes one vulnerable.

- ...

واژه vulnerability در جمله های نمونه

1. The earthquake highlighted the vulnerability of elevated highways.
[ترجمه ترگمان]زمین‌لرزه، آسیب‌پذیری بزرگراه‌های مرتفع را مورد تاکید قرار داد
[ترجمه گوگل]زلزله آسیب پذیری بزرگراه های بلند را برجسته می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The gang had taken advantage of the immigrants' vulnerability.
[ترجمه ترگمان]این باند از آسیب‌پذیری مهاجران سواستفاده کرده بود
[ترجمه گوگل]این باند از آسیب پذیری مهاجران بهره مند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His vulnerability makes him even more lovable.
[ترجمه ترگمان]آسیب‌پذیری او او را دوست‌داشتنی می‌کند
[ترجمه گوگل]آسیب پذیری او باعث می شود او حتی بیشتر دوست داشتنی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A baby is the embodiment of vulnerability.
[ترجمه ترگمان]کودک مظهر آسیب‌پذیری است
[ترجمه گوگل]کودک، تجسم آسیب پذیری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف vulnerability

اسیب پذیری (اسم)
vulnerability

معنی vulnerability در دیکشنری تخصصی

vulnerability
[کامپیوتر] آسی پذیری
[آب و خاک] آسیب پذیری توان تولید به فرسایش خاک
[برق و الکترونیک] آسیب پذیری الکترومغناطیسی [ ای ام وی] عملکرد تجهیزات یا سیستم هایی که در محیط الکترومغناطیسی آسیب پذیر هستند.

معنی کلمه vulnerability به انگلیسی

vulnerability
• defenselessness; susceptibility; quality of being easily hurt or harmed, sensitivity
feeling of vulnerability
• sense that one is open to attack or injury

vulnerability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پیام
انتقاد پذیری
محمدرضا خسروی
ضعف
محمدرضا خسروی
نقطه ضعف
مریم
حساسیت
فهیمه
احتمال, شانس
عليرضا كريمي وند
آسيب پذيري
sepi
try not to tell my intense vulnerability become a factor here
نذار که شکست شدید من عامل بشه(یعنی شکست من باعث نشه از سر ترحم برای من اینکار رو بکنی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vulnerability
کلمه : vulnerability
املای فارسی : وولنربیلیتی
اشتباه تایپی : رعمدثقشذهمهفغ
عکس vulnerability : در گوگل

آیا معنی vulnerability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )