برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1350 100 1

Walk out on

/ˈwɑːkˈaʊtˈɑːn/ /wɔːkaʊtɒn/

معنی: خالی از سکنه کردن
معانی دیگر: (عامیانه) جیم شدن، (زن و بچه و غیره را) ول کردن و رفتن، ترک گفتن، قال گذاشتن

مترادف Walk out on

خالی از سکنه کردن (فعل)
depopulate , dispeople , walk out on

معنی کلمه Walk out on به انگلیسی

walk out on
• desert, abandon

Walk out on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
walk out on somebody
قال گذاشتن کسی
میترا
بازیچه شدن
علی سیریزی
ترک کردن ، کسی را تنها گذاشتن
mohamadda333
ترک کردن ناگهانی take off
when i was sleeping she walked out on me

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی walk out on
کلمه : walk out on
املای فارسی : واک آوت اون
اشتباه تایپی : صشمن خعف خد
عکس walk out on : در گوگل

آیا معنی Walk out on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )