برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Web conferencing

Web conferencing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
Noun-uncountable :
جلسه ی مجازی
جلسه ی اینترنتی
برگزاری جلسات از طریق اینترنت به جای تشکیل جلسات به صورت حضوری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Web conferencing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )