برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

Wildlife

/ˈwaɪldˌlaɪf/ /ˈwaɪldlaɪf/

معنی: غیر اهلی، حیوانات وحشی
معانی دیگر: جانوران وحشی، عالم وحوش، حیوانات مناسب برای شکار، نارام زیان، حیات وحش، پرنده

بررسی کلمه Wildlife

اسم ( noun )
• : تعریف: undomesticated living things, esp. wild animals.

- There is still plenty of wildlife in these woods.
[ترجمه ترگمان] هنوز حیات وحش در این جنگل وجود دارد
[ترجمه گوگل] هنوز در این جنگل حیات وحش زیادی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Wildlife در جمله های نمونه

1. wildlife sanctuaries have been established all along the coast
در سرتاسر کرانه ایمنگاه‌هایی برای جانوران و گیاهان وحشی به وجود آورده شده است.

2. a wildlife preserve
محل نگهداری جانوران وحشی

3. The park is the largest wildlife sanctuary in the US.
[ترجمه ترگمان]پارک بزرگ‌ترین پناه‌گاه حیات وحش در آمریکا است
[ترجمه گوگل]این پارک بزرگترین پناهگاه حیات وحش در ایالات متحده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many wildlife parks are regularly invaded by people poaching game.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از پارک‌های حیات وحش به طور منظم توسط شکار غیر قانونی مردم مورد هجوم قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]بسیاری از پارک های حیات وحش به طور مرتب توسط افراد گریختن بازی مورد حمله قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The area has an abundance of wildlife.
[ترجمه ترگمان]این منطقه دارای فراوانی حیات وحش است
[ترجمه گوگل]منطقه دارای فراوانی حیات وحش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف Wildlife

غیر اهلی (اسم)
wildlife
حیوانات وحشی (اسم)
wildlife

معنی کلمه Wildlife به انگلیسی

wildlife
• wild animals; animals in their natural environment
• you can refer to animals that live in the wild as wildlife.
forest wildlife
• wild animals that live in forests
national wildlife
• bimonthly american magazine that covers topics related to the environment conservation and wildlife

Wildlife را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

...
حیات وحش
ابوذر.ف
حیات وحش
Raha💜
حیوانات وحشی
مانند:Wolf : گرگ
مبینا
حیات وحش
pariya
حیوانات وحشی یا حیوانات درنده
نیما
حیات وحش
Ban tan
حیات وحش
Arshiaw
حیوانات وحشی و حیات وحش
مثله ببر،شیرو گرگ
رهام روندی
حیاط وحش
Bahar
حیوانات وحشی
ALI
طبیعت وحشی
محمد حسین کریمی
حیوانات وحشی و غیر اهلی
Mr
Wildlife≠farm
Azita
حیات وحش
Sara
حیات وحش
sexy
حیوانات غیر اهلی
tinabailari
animals and plants in nature are called wildlife
حیات وحش☣️

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wildlife
کلمه : wildlife
املای فارسی : ویلدلیف
اشتباه تایپی : صهمیمهبث
عکس wildlife : در گوگل

آیا معنی Wildlife مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )