انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1011 100 1

Workbook

تلفظ workbook
تلفظ workbook به آمریکایی/ˈwɜːrkbʊk/ تلفظ workbook به انگلیسی/ˈwɜːkbʊk/

معنی: نظام نامه، کارنامه، کتاب دستور عملیات
معانی دیگر: کتاب تمرین و آزمون (که متمم کتاب اصلی درس است)، کتاب راهنما، (کتاب) کاربردنما

بررسی کلمه Workbook

اسم ( noun )
(1) تعریف: a usu. paper-bound book for students, containing problems or exercises and spaces for written answers, solutions, calculations, or practice.

(2) تعریف: a manual of operating instructions for equipment or machinery.

(3) تعریف: a logbook of planned or completed work.

واژه Workbook در جمله های نمونه

1. There's a workbook to accompany the course book.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک دفترچه راهنما برای همراهی کتاب درسی وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک کتاب درسی برای همراهی کتاب درس وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The workbook given to each student at the start of the allocation will provide further guidelines for learning.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The داده‌شده به هر دانش‌آموز در آغاز تخصیص، دستورالعمل‌های بیشتری را برای یادگیری فراهم خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کتاب کاری که برای هر دانش آموز در ابتدای تخصیص داده می شود دستورالعمل های بیشتری را برای یادگیری فراهم می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Cassette, containing the listening practice material in the Workbook.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کاست، حاوی مطالب مربوط به گوش دادن در the است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کاست، حاوی مطالب تمرین گوش دادن در کتاب کار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. At 7: 30, he distributes a phonetic workbook.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در ساعت ۷: ۳۰ او یک دفترچه راهنمای phonetic توزیع می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در 30 سالگی یک کتاب فونتیک را توزیع می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The workbook should be distributed at the beginning of the weekday, together with the aims and objectives for the shop.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دفترچه راهنمای باید در ابتدای روز هفته، همراه با اهداف و اهداف این مغازه، توزیع شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کتاب در ابتدای روز هفته، همراه با اهداف و اهداف فروشگاه، باید توزیع شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Exercise 3B in the associated workbook of this chapter will take you step by step through how Muggle Geometrics work to show you how they get to that peculiar state of mind.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمرین ۳ B در کارنامه مربوط به این بخش، قدم به قدم از طریق نحوه کار geometrics مشنگی به شما نشان می‌دهد که چگونه به آن حالت خاص ذهن می‌رسند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تمرین 3B در کتاب مربوط به این فصل گام به گام را از طریق چگونگی کار مگلی ژئومتریک به شما نشان می دهد که چگونه آنها به آن حالت عجیب و غریب به ذهن می رسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Passwords may only be added if the workbook is unshared at the time of protection.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر نظامنامه در زمان حفاظت غیر پیوندی صورت نگیرد، ممکن است که گذرواژه‌ها افزوده شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گذرواژه ها فقط درصورتیکه کتاب در زمان حفاظت مجاز باشد، اضافه می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Workbook is shared. Allows changes by more than one user.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]workbook به اشتراک گذاشته شده‌است امکان ایجاد تغییرات با بیش از یک کاربر را فراهم می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کتاب کار به اشتراک گذاشته شده است اجازه می دهد تا تغییرات توسط بیش از یک کاربر انجام شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. This workbook contains queries to external data that refresh automatically.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دفترچه راهنمای حاوی پرس و جوها برای داده‌های خارجی است که به طور خودکار نوسازی می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کتاب شامل عبارات مربوط به داده های خارجی است که به طور خودکار به روزرسانی می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Chapter 5 of SSOA's Ascension Workbook 1 describes agreements in full.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فصل ۵ از SSOA s ۱، ۱، توافقات را به طور کامل توصیف می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فصل 5 کتاب صلح طلبی SSOA 1 موافقت نامه را به طور کامل شرح می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. This project mainly to achieve a workbook management system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این پروژه اساسا برای دستیابی به سیستم مدیریت کارنامه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این پروژه عمدتا برای دستیابی به یک سیستم مدیریت کتاب کار می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. To change the default formats for the entire workbook, click Style on the Format menu, and then change the format of the Normal style.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای تغییر فرمت پیش‌فرض برای کل نظامنامه، روی Style روی منوی فرمت کلیک کنید، و سپس فرمت سبک عادی را تغییر دهید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای تغییر فرمت های پیش فرض برای کل کتاب کار، روی Style در منوی فرمت کلیک کنید و سپس فرمت سبک معمول را تغییر دهید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. To share this workbook, it must contain at least one visible worksheet.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای به اشتراک گذاشتن این دفترچه راهنمای باید حداقل یک کاربرگ قابل‌مشاهده را در بر داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای به اشتراک گذاشتن این کتاب کار باید حداقل یک برگه قابل مشاهده را داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Schreiben: Workbook, finish ch. 2 (L-O) and write a paragraph about the members of your family (6 sentences).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Schreiben: workbook، ch را تمام کن ۲ (L - O)و یک پاراگراف درباره اعضای خانواده تان (۶ جمله)بنویسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کتاب Schreiben، پایان ch 2 (L-O) و یک پاراگراف درباره اعضای خانواده تان بنویسید (6 جمله)
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. To change the default formats for the entire workbook, choose Style from the Format menu, and then change the format of the Normal style.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای تغییر فرمت پیش‌فرض برای کل نظامنامه، سبک را از منوی فرمت انتخاب کنید، و سپس فرمت سبک عادی را تغییر دهید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای تغییر فرمت های پیش فرض برای کل کتاب کار، Style را از منوی Format انتخاب کنید و سپس فرمت سبک Normal را تغییر دهید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Workbook

نظام نامه (اسم)
precept , code , bylaw , workbook , constitution , manual , standing order
کارنامه (اسم)
log , workbook , logarithm
کتاب دستور عملیات (اسم)
workbook

معنی کلمه Workbook به انگلیسی

workbook
• directions pamphlet; book of scholastic exercises (for students); work log
• a workbook is a textbook that has questions in it with spaces for the answers.

Workbook را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Workbook

احسان ا ٠٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤
کتاب کار
|

پیشنهاد شما درباره معنی Workbookنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی workbook
کلمه : workbook
املای فارسی : ورکبوک
اشتباه تایپی : صخقنذخخن
عکس workbook : در گوگل


آیا معنی Workbook مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )