برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Working interest

Working interest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
منافع عملیاتی، سهم از یک طرح یا پروژه
محمد
سهم از کار
Stake

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Working interest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )