برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Workover

Workover را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
در صنعت نفت: تعمیر چاه
فارسی را پاس بداریم.
عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری چاه نفت به منظور تضمین تداوم تولید.
هر عملیاتی که پس از تکمیل یک چاه نفت و گاز روی آن انجام میگیرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Workover مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )