برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1322 100 1

World

/ˈwɜːrld/ /wɜːld/

معنی: عالم، دنیا، جهان، گیتی
معانی دیگر: روزگار

بررسی کلمه World

اسم ( noun )
عبارات: out of this world, think the world of
(1) تعریف: the universe and everything that exists.
مترادف: cosmos, creation, existence, universe
مشابه: macrocosm, reality

(2) تعریف: the earth and all those who inhabit it.
مترادف: earth
مشابه: biosphere, globe, nature, universe

- I would like to travel around the world someday.
[ترجمه ترگمان] دوست دارم یه روزی دور دنیا سفر کنم
[ترجمه گوگل] من می خواهم روزی در سراسر جهان سفر کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a particular area, period, or sphere, and all the people and things pertaining to it.
مترادف: period, realm
مشابه: age, area, arena, domain, epoch, era, ethos, field, orbit, province, region, sphere

- the eastern world
[ترجمه ترگمان] دنیای شرقی
[ترجمه گوگل] دنیای شرق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the academic world
[ترجمه ترگمان] دنیای آکادمیک
[ترجمه گوگل] د ...

واژه World در جمله های نمونه

1. world champion
جهان پهلوان

2. world cup
جام جهانی

3. world hegemony
جهان چیری،چیرگی بر جهان

4. world news will be broadcast at eight
اخبار جهان (نودادهای جهان) ساعت 8 پخش خواهد شد.

5. world politics
سیاست جهانی

6. world population is still snowballing
جمعیت جهان هنوز هم به طور مهار ناپذیر در تزاید است.

7. world problems
مسایل دنیوی

8. world view
جهان‌بینی

9. world without end
تا ابد،جاودانی،ابدی،برای همیشه

10. a world power of the first order
قدرت جهانی برتر

11. a world too wide
خیلی خیلی پهن

12. nether world
جهان زیر زمین،دنیای اسفل،دنیای مردگان

13. the world in which we live
دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم

14. the world is in continuous evolution
جهان در حال فرگشت (تکامل) مداوم است.

15. the world is like ...

مترادف World

عالم (اسم)
cosmos , universe , world , scientist
دنیا (اسم)
vale , universe , world , macrocosm
جهان (اسم)
universe , world , macrocosm
گیتی (اسم)
universe , world

معنی عبارات مرتبط با World به فارسی

بانک جهانی (international bank of reconstruction and development هم می‌گویند)
قهرمان، شخص برتر از اقران، بی نظیر
خبر رسید که
دادگاه بینالمللی لاهه (international court of justice هم می‌گویند)
جهان افرین
طرفداری از حکومت جهانی، ائتلاف دول
طرفدار حکومت جهانی
بسیارقدیمی یاکهنه
جهان نیرو، ابرنیرو، قدرت دنیوی، قدرت جهانی، کشوربسیار قوی
(آمریکا) مسابقات نهایی بیسبال (معمولا در اکتبر)
زمین لرزه، تکان دهنده، بسیار مهم
جنگ جهانی
مرد (یا زن) دنیا دیده، پر تجربه، سرد و گرم چشیده
در مقابل جهانیان، برضد همه ی مردم
all over the world ...

معنی کلمه World به انگلیسی

world
• planet or globe; particular part of earth; planet earth; universe, cosmos; humankind; general public, public as a whole; material realm (as opposed to the spiritual realm); a lot, very much
• the world is the planet that we live on.
• the world is also all the people who live on this planet.
• world is used to describe someone or something that is one of the best or most important of its kind.
• someone's world is their life, experiences, and the relationships they have with other people.
• a particular world is a field of activity, and the people involved in it.
• you can refer to a particular group of countries or a particular period in history as the western world, the arab world, the ancient world, and so on.
• you can refer to the state of being alive as this world and to a state of existence after death as the next world.
• you can refer to a group of living things as the animal world, the plant world, or the insect world.
• you can refer to another planet as a world.
• you can use in the world with superlatives to emphasize that the thing you are talking about is the most important, significant, or extreme of its kind.
• the world over means throughout the world.
• if someone has or wants the best of both worlds, they have or want all the benefits from two different situations, without the disadvantages.
• if you think the world of someone or something, you admire them very much.
• if something does you the world of good, it makes you feel better; an informal expression.
• if there is a world of difference between two things, they are very different from each other.
world bank
• monetary institution that supplies credit for the investment and opening with the guarantee of the state
world body
• worldwide organization
world center
...

World را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

h.2
جهانی
asmail
جهانی
ali joon
جهانی
مهرداد کیانی
سیاره
*MAHLA*
دنیا-جهانی
نگین اثباتی
سیارات
X
دنیا ، جهان ، سیاره، مکانی که کروی شکل است و چیزی در آن وجود دارد
asdfghjk
دنیا
Daryasalar.A.H
جهان،دنیا
يار دلواري
Look for you, my beautiful love
دورت بگردم عشق خوشگلم
you mean the world to me
برام يه دنيا ارزش داري
مسعود
در بعضی مواقع در حالت اصطلاح به کار میره و معنی همه جا میدهد
مثال:. Katie woke up and found that the world was white
کتی از خواب بیدار شد و فهمید که همه جا سفید شده(برف زده)
jahanaks.blog.ir
عالم، جهان، گیتی، دنیا
۷
1- He travels around the world every year. He is a .........
یوسف صابری
عرصه وجود
Mona
جهان دنیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی world
کلمه : world
املای فارسی : ورلد
اشتباه تایپی : صخقمی
عکس world : در گوگل

آیا معنی World مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )