برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1224 100 1

wash down


1- (با آب یا بخار و غیره) شستن، پاک کردن 2- (پس از لقمه ی خوراک یا جرعه ی مشروب قوی) آب خوردن، هم آشامه نوشیدن

بررسی کلمه wash down

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to clean thoroughly with water or other liquid.

- He washed down the decks.
[ترجمه ترگمان] او عرشه را می‌شست
[ترجمه گوگل] او عرشه ها را شسته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to drink water or other liquid in order to help to swallow.

- She washed the pill down with juice.
[ترجمه ترگمان] اون قرص رو با آب پاک کرد
[ترجمه گوگل] قرص را با آب مخلوط کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه wash down در جمله های نمونه

1. They had some hot drinks to wash down their dry muffins.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مقداری مشروب داغ خوردند و کلوچه خشک خود را بشویند
[ترجمه گوگل]آنها برخی از نوشیدنی های گرم داشتند تا کلوچه های خشک خود را بشویند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The prisoner started to wash down the walls of his cell.
[ترجمه ترگمان]زندانی شروع به شستن دیواره‌ای سلولش کرد
[ترجمه گوگل]زندانی شروع به تخلیه دیوارهای سلول خود کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Wash down the walls before painting them.
[ترجمه ترگمان]پیش از نقاشی کردن، دیوارها را بشویید
[ترجمه گوگل]قبل از نقاشی آنها دیوارها را بشویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Can you wash down the driveway?
[ترجمه ترگمان]می تونی راه ماشین‌رو بشوری؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید درایو را بشویید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه wash down به انگلیسی

wash down
• rinse in water

wash down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
فرو دادن غذا به کمک نوشیدنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wash down
کلمه : wash down
املای فارسی : واش دون
اشتباه تایپی : صشسا یخصد
عکس wash down : در گوگل

آیا معنی wash down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )