برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1278 100 1

wash over


(انگلیس - عامیانه) متوجه (چیزی) نشدن

واژه wash over در جمله های نمونه

1. Have you ever seen the waves wash over the shore?
[ترجمه ترگمان]تا به حال امواج را در ساحل دیده‌ای؟
[ترجمه گوگل]آیا تا به حال دیده ام امواج شستشو بیش از ساحل؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was content to let the conversation wash over her.
[ترجمه ترگمان]راضی بود که گفتگو را از روی او پاک کند
[ترجمه گوگل]او محتاج به گفتگو بود تا او را بشوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She manages to let criticism just wash over her.
[ترجمه ترگمان]او سعی می‌کند که از او انتقاد کند
[ترجمه گوگل]او موفق می شود انتقاد را فقط برای او بشوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A wave of self-consciousness can wash over her when someone new enters the room.
[ترجمه ترگمان]وقتی کسی وارد اتاق می‌شود موجی از خودآگاهی می‌تواند بر او مسلط شود
[ترجمه گوگل]موجی از خودآگاهی می تواند هنگام شستشو در اتاق جدید شستشو دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

wash over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
غرق کردن ، در برگرفتن
عماد
احساسات و عواطف کسی را ناگهانی و عمیقا تحت تأثیر قرار دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wash over
کلمه : wash over
املای فارسی : واش اور
اشتباه تایپی : صشسا خرثق
عکس wash over : در گوگل

آیا معنی wash over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )