برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

watch case


قاب ساعت

watch case را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی watch case
کلمه : watch case
املای فارسی : واتچ کس
اشتباه تایپی : صشفزا زشسث
عکس watch case : در گوگل

آیا معنی watch case مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )