برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

watch dog


سگ پاسبان، سگ خانگی

watch dog را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

KARRAR
سگ نگهبان _ سگ های نگهبان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی watch dog
کلمه : watch dog
املای فارسی : واتچ دوگ
اشتباه تایپی : صشفزا یخل
عکس watch dog : در گوگل

آیا معنی watch dog مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )