برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1218 100 1

watch one's step


1- در راه رفتن مواظب بودن، با دقت گام نهادن 2- (عامیانه) احتیاط کردن، مواظب بودن

معنی کلمه watch one's step به انگلیسی

watch one's step
• be careful with what one does

watch one's step را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی watch ones step
کلمه : watch one's step
املای فارسی : واتچ انئس استپ
اشتباه تایپی : صشفزا خدث'س سفثح
عکس watch one's step : در گوگل

آیا معنی watch one's step مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )