برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1349 100 1

way of life


System.String[]

واژه way of life در جمله های نمونه

1. Some foreigners assimilate easily into our way of life.
[ترجمه ترگمان]برخی خارجی‌ها به راحتی وارد روش زندگی ما می‌شوند
[ترجمه گوگل]بعضی از خارجی ها به راحتی به زندگی ما می پیوندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mining activities have totally disrupted the traditional way of life of the Yanomami Indians.
[ترجمه ترگمان]فعالیت‌های معدن‌کاری روش سنتی زندگی هندی‌ها را مختل کرده‌است
[ترجمه گوگل]فعالیت های معدنی کاملا شیوه سنتی زندگی هندی های یانومامی را مختل کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He didn't integrate successfully into the Italian way of life.
[ترجمه ترگمان]او با موفقیت در زندگی ایتالیایی شرکت نکرد
[ترجمه گوگل]او با موفقیت به سبک زندگی ایتالیایی ادغام نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The tribe's traditional way of life is under threat.
[ترجمه ترگمان]روش سنتی زندگی قبیله‌ای تحت تهدید است
[ترجمه گوگل]شیوه زندگی سنتی قبیله در معرض خطر است
[ترجمه شما] ...

مترادف way of life

سیرت (اسم)
nature , character , moral , morality , biography , menology , way of life

معنی کلمه way of life به انگلیسی

way of life
• lifestyle, manner of living
• someone's way of life consists of their habits and daily activities.

way of life را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سپید ناناز
شیوه زندگی، طریقه زندگی، سبک زندگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی way of lifeکلمه : way of life
املای فارسی : وای اوف لایف
اشتباه تایپی : صشغ خب مهبث
عکس way of life : در گوگل

آیا معنی way of life مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )