برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1342 100 1

well connected


پارتی دار، دارای دوست و آشنای زیاد

معنی کلمه well connected به انگلیسی

well connected
• someone who is well-connected has important or influential relatives or friends.
be well connected
• have influential acquaintances

well connected را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shokoofeh Babazadeh
شخص بانفوذ
محدثه فرومدی
پرنفوذ، پرروابط
همایون فرهیخته
با نفوذ، مرتبط، پیوند مدار
Saeed Shabani
خوش مسیر ،واقع شده در جایی با دسترسی و امکانات زیاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی well connected
کلمه : well connected
املای فارسی : ول کننکتد
اشتباه تایپی : صثمم زخددثزفثی
عکس well connected : در گوگل

آیا معنی well connected مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )