برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

well liked

معنی کلمه well liked به انگلیسی

well liked
• accepted, popular
being well liked
• being popular, being appreciated

well liked را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد
شخصی تاثیرگذار، محبوب میان مردم
T.r
Popular
mohammad mahbobyan
با طرفدار زیاد
رئیس علی دلواری
(این یک صفت است و به معنی)
دوست داشتنی - بسیار دوست داشتنی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
liked by many people
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
liked by many people
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
liked by many people
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford :
Regarded with much affection; popular with many people
عباس نعمتی فر
خیلی محبوب
دوست داشتنی
a well-liked restaurant
He is well-liked by everyone.
She is sweet and well-liked.
I thought I was well-liked in this section.
شهیار
Popular with many people
محبوب و مورد محبت اطرافیان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی well liked مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )