برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1289 100 1

well off

/ˈwelˈɒf/ /welɒf/

پولدار، دارا، متمکن، کامیاب، ثروتمند، خوب، مفید، جذاب، جالب، دارای زندگی اسوده

بررسی کلمه well off

صفت ( adjective )
(1) تعریف: financially comfortable or prosperous.
مشابه: affluent, fat, moneyed, prosperous, rich

(2) تعریف: in a good position or situation; fortunate.

- The opponents' poor play left our team well-off.
[ترجمه ترگمان] بازی ضعیف مخالفان تیم ما را به خوبی ترک کرد
[ترجمه گوگل] بازی ضعیف مخالفان تیم ما را خسته کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه well off در جمله های نمونه

1. Fools never know when they are well off.
[ترجمه n_n] احمق ها هیچوقت نمیدونن کِی مرفه هستن
|
[ترجمه ترگمان]احمق‌ها هیچ وقت نمی دونن که کی کار می کنه
[ترجمه گوگل]احمق ها هرگز نمی دانند زمانی که خوب هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. How well off you are in old age is largely determined by race, sex, and marital status.
[ترجمه ترگمان]این که شما در سنین پیری چقدر خوب هستید، تا حد زیادی براساس نژاد، جنس، و وضعیت زناشویی مشخص می‌شود
[ترجمه گوگل]چقدر خوب است که شما در سن و سالی هستید که تا حد زیادی توسط نژاد، جنس و وضعیت تاهل تعریف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The school's fairly well off for books these days.
[ترجمه ترگمان]این روزها مدرسه تقریبا برای کتاب‌ها خوب است
[ترجمه گوگل]این مدرسه برای این روزها بسیار مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی well off در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] رفاه
[نفت] متوقف کردن تلمبه چاه

معنی کلمه well off به انگلیسی

well off
• comfortable; lucky
• someone who is well-off is fairly rich; an informal word.
• if you say that someone doesn't know when they are well off, you are criticizing them for not appreciating how fortunate they are; an informal word.
be well off
• be wealthy, be prosperous

well off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
داراي زندگي آسوده
محمد
ثروتمند
ایما محسنی
وضعش خوبه !
fahime
درآمدی که بتونی خوب زندگی کنی و نگزانی مالی نداشته باشی
اما نه خیلی عالی
نگار
رفاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی well off
کلمه : well off
املای فارسی : ول آاف
اشتباه تایپی : صثمم خبب
عکس well off : در گوگل

آیا معنی well off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )