برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1359 100 1

wept

/ˈwept/ /wept/

زمان گذشته و اسم مفعول: weep

بررسی کلمه wept

( verb )
• : تعریف: past tense and past participle of weep.

واژه wept در جمله های نمونه

1. she wept her fill
او تا دلش خواست گریه کرد.

2. they wept tears of joy
از شادی اشک می‌ریختند.

3. the baby wept herself to sleep
کودک آن قدر گریه کرد که خوابش برد.

4. they embraced and wept
آنان یکدیگر را در آغوش گرفتند و گریستند.

5. my joy was such that i wept
شادی من آن گونه بود که گریه کردم.

6. when he saw the corpse, he wept
وقتی که جسد را دید گریه کرد.

7. They embraced and wept and promised to keep in touch.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها همدیگر را در آغوش کشیدند و می‌گریستند و قول دادند که در تماس باشند
[ترجمه گوگل]آنها در آغوش گرفتند و گریه می کردند و وعده داده اند که در تماس باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He wept when he heard the sad news.
[ترجمه ترگمان]وقتی خبر غم انگیزی را شنید، به گریه افتاد
[ترجمه گوگل]او وقتی از شنیدن خبر غمگین گریه کرد گریه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The people wept openly wh ...

معنی کلمه wept به انگلیسی

wept
• cry; shed tears; mourn with tears; exude liquid, drip (as with sweat)
• wept is the past tense and past participle of weep.
wept bitterly
• cried hard, cried miserably, cried a lot

wept را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wept
کلمه : wept
املای فارسی : وپت
اشتباه تایپی : صثحف
عکس wept : در گوگل

آیا معنی wept مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )