برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
what - is - it - about

what is it about

what is it about را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
( آن چیز ، آن موضوع ) راجع به چه است؟ درباره ی چه است ؟
( آن چیز ، آن موضوع ) چیست؟
( آن چیز ، آن موضوع ) چه ارزشی دارد؟
( آن چیز ، آن موضوع ) چه ویژگی خاصی دارد؟
( آن چیز ، آن موضوع ) به چه درد می خورد؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی what is it about مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )