برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
what - the - hell - are - you

what the hell are you

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
داری چه غلطی می کنی؟
محمد
تو دیکه چی هستی
Reza
تو دیگه کی هستی (با لحن اهانت آمیز)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی what the hell are you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )