برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1143 100 1

where are you from

معنی کلمه where are you from به انگلیسی

where are you from
• where do you live, where do you come from, where were you born

where are you from را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا دانش
شما اهل کجایی
Anita
شما از كجا مياين ؟
از كجا مياين ؟
سید علی موسوی اناری
معادل :where do you come from?
ستایش فردی
اهل کجایی؟
مظفر
کجایی هستی. اهل کجایی.
Kyara
اهل کجایی. از کجا امدی.
سینا
تواهل کدام کشور هستی
Nima
اهل کجا
مال کجا
mohammad mahdi sadeghi
در کجا هستید شما
zeinab
تو مال کجا هستی
چونyou اومده پس تو معنی میکنیم
Setareh
اهل کجایی؟

Raitin
اهل کجای
moslem
اهل کجایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی where are you from مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )