برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1291 100 1

where

/ˈwer/ /weə/

معنی: هر کجا، اینجا، از کجا، چه جا، کجا، جایی که، در کجا، در جایی که، در کدام محل، در کدام قسمت، در چه موقعیتی، از چه منبعی
معانی دیگر: کو، در چه وضعی، از چه نظر، در چه مورد، در آنجا، آنجایی که، آنجاست که، محلی که، که در آن، که آنجا، هر جا، به جایی که، به آنجا که، به آن محل که، (عامیانه) که، مکان، به کجا، به کدام محل، (عامیانه) رجوع شود به: whereas

بررسی کلمه where

قید ( adverb )
(1) تعریف: at, in, or to what location.

- Where are you headed?
[ترجمه A.A] عازم کجا هستی / کجا داری میری
|
[ترجمه ترگمان] کجا میری؟
[ترجمه گوگل] کجایی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in what position.

- Where does the candidate stand on the issues?
[ترجمه ترگمان] کاندیدا در کجای این مسائل قرار دارد؟
[ترجمه گوگل] کدام کاندید در مورد مسائل قرار دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: toward what end; in what way.

- Where are your thoughts aimed?
[ترجمه ترگمان] افکارتان را از کجا می‌دانید؟
[ترجمه گوگل] هدف شما کجاست؟
[ترجمه شما] ...

واژه where در جمله های نمونه

1. where did you get your information?
اطلاعات خود را از کجا به دست آوردید؟

2. where did you go?
کجا رفتی‌؟

3. where did you hide my book, you mischief?
آی بدجنس‌! کتابم را کجا قایم کردی‌؟

4. where did you put that darned book?
آن کتاب لعنتی را کجا گذاشتی‌؟

5. where did you put that fucker?
آن چیز لعنتی را کجا گذاشتی‌؟

6. where did you put that thingumajig?
اون چیز رو کجا گذاشتی‌؟

7. where did you put the book?
کتاب رو کجا گذاشتی‌؟

8. where did you put those confounded keys
اون کلیدهای لعنتی را کجا گذاشتی‌؟

9. where do you come from?
از کجا می‌آیی‌؟

10. where do you do your banking?
کارهای بانکی خود را کجا انجام می‌دهید؟

11. where do you get the idea that she is in love?
از کجا حدس می‌زنی که او عاشق است‌؟

12. where do you plan to go tomorrow?
فردا در نظر داری کجا بروی‌؟

13. where does it hurt?
کجا (کجایت) درد می‌کند؟

...

مترادف where

هر کجا (قید)
anywhere , where
اینجا (قید)
where , here , hither
از کجا (قید)
where , whence
چه جا (قید)
where , whence
کجا (قید)
where , whither
جایی که (قید)
where , wherever
در کجا (قید)
where
در جایی که (قید)
where , wherein
در کدام محل (قید)
where
در کدام قسمت (قید)
where
در چه موقعیتی (قید)
where
از چه منبعی (قید)
where

معنی عبارات مرتبط با where به فارسی

ازکجاامد؟
کجاتان درد می کند، کجا احساس دردمیکنید
کجا زندگی می کنید یا منزل دارید
این راه بکجا میرود
کو، کجا؟ چه شد؟
جای من در سر میز کجاست el
سنگ کیلوگرم کجااست ؟وزنه، th?
جایی که پای ادمیزاد بدان نمیرسد
(خودمانی) در جای حساس و آسیب پذیر
هر کجا (هرموقع) که ممکن باشد
محلی که کفش پا را می زند، (مجازی) منبع گرفتاری یا صدمه یا دردسر
کار نشد نداره
اراده ی قوی راه ها را باز می کند، خواستن توانستن است
...

معنی where در دیکشنری تخصصی

where
[ریاضیات] در کجا، کی
[ریاضیات] که به وسیله ی آن
[ریاضیات] پای ارتفاع مثلث
[ریاضیات] نقطه ی دلخواهی
[ریاضیات] همه جا تعریف شده

معنی کلمه where به انگلیسی

where
• location; place in which something occurs
• in what location; how; to what location?; from what location
• in which place; in that place which; at which point
• in what location; in the place which; at the time of; if; to what location; at the location which
• you use where to ask questions about the place something is in, or is coming from or going to.
• you also use where to specify or refer to the place in which something is situated or happens.
• you also use where when you are referring to or asking about a situation, a stage in something, or an aspect of something.
• where is used to introduce a clause which contrasts with what is said in the main clause.
where are you
• at what place are you?, at what location are you?
where are you from
• where do you live, where do you come from, where were you born
where are you going
• in which direction are you headed?; what is your final destination?
where did he come from
• where is he from?, where did he arrive from?
where did we go wrong?
• where did we make a mistake? (about something bad that happened that shouldn't have reasonably happened)
where do you live
• where is your home, where do you reside
where do you think you are?
• what do you think this place is?, who do you think you're talking to?
where from?
• from which location?, from where?, whence?
where is he
• at what place is he?, at what location is he?
where someone goes from here
• what shall we do now
...

where را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدمهدی
کجا،جایی که
Darya
کجا جایی. در کجا. در چه جایی. چه مکانی. مکان
R
از کجا
Matin
کجا . کی درسته
mhmmd
به صورتی که
عماد
(عامیانه) که
Roya
در صورتی که؛جا و مکان
x
همون کجا بیشتر معنی میده
Haniyeh
کجا
Aroosh
جایی که
محدثه فرومدی
که در آنجا، که در آن
shiva_sisi‌
کجـا؟

وقتیی سوالموون در رابطه با مکان هســـت:)
گیسو
در شرایطی که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی where
کلمه : where
املای فارسی : وهر
اشتباه تایپی : صاثقث
عکس where : در گوگل

آیا معنی where مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )