برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1289 100 1

whereas

/weˈræz/ /ˌweəˈræz/

معنی: در حقیقت، چون، از انجاییکه، نظر به اینکه، در حالیکه، با در نظر گرفتن اینکه
معانی دیگر: (به ویژه در اسناد رسمی) نظر به این که، از آنجا که، از سوی دیگر، در صورتی که

بررسی کلمه whereas

حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: while in contrast.

- She is kind and thoughtful, whereas her brother is extremely selfish.
[ترجمه ترگمان] او مهربان و متفکر است، در حالی که برادرش بی‌نهایت خودخواه است
[ترجمه گوگل] او مهربان و متفکر است، در حالی که برادرش بسیار خودخواه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in as much as; it being the case that; since.

- Whereas we can't finish the project tonight anyway, why don't we all go home now?
[ترجمه ترگمان] در حالی که ما امشب نمی‌تونیم پروژه رو تموم کنیم، چرا الان همه نریم خونه؟
[ترجمه گوگل] در حالی که ما نمی توانیم امشب پروژه را به پایان برساند، چرا همه ما هم اکنون به خانه نمی روند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Whereas the accused is of sound mind, the jury must not excuse the murder on grounds of insanity.
[ترجمه ترگمان] در حالی که متهم متفکر است، هیات‌منصفه نباید قتل در زمینه جنون را توجیه کند
[ترجمه گوگل] در حالی که متهم ذهنیت صحیح است، هیئت منصفه نباید بر اساس دیوانگی قتل را رد کند
[ترجمه شما] ...

واژه whereas در جمله های نمونه

1. whereas the following incidents have occurred. . .
نظر به این‌که حوادث زیر رخ‌داده‌اند. . .

2. parvin is tall, whereas her husband is short
پروین بلند بالاست درحالی‌که شوهرش قد کوتاه است.

3. Wise men love truth, whereas fools shun it.
[ترجمه ترگمان]مردان عاقل حقیقت را دوست می‌دارند اما احمق‌ها از آن دوری می‌کنند
[ترجمه گوگل]عاقلان عاشق حقیقت هستند، در حالی که احمق ها آن را خاموش می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Wise men love truth, whereas fools shut it.
[ترجمه ترگمان]مردان عاقل حقیقت را دوست می‌دارند اما احمق‌ها آن را بسته می‌کنند
[ترجمه گوگل]عاقلان حقیقت را دوست دارند، در حالی که احمق ها آن را بست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Some people like fat meat, whereas others hate it.
[ترجمه Aj] برخی از مردم گوشت چرب دوست دارند ،در حالی که عده ای دیگر ازش متنفر هستند.|
[ترجم ...

مترادف whereas

در حقیقت (حرف ربط)
whereas
چون (حرف ربط)
since , as , when , whereas , insomuch
از انجاییکه (حرف ربط)
whereas
نظر به اینکه (حرف ربط)
whereas , insomuch
در حالیکه (حرف ربط)
whereas , whilst , whiles
با در نظر گرفتن اینکه (حرف ربط)
whereas

معنی whereas در دیکشنری تخصصی

whereas
[حقوق] مطلع یا بخش مقدماتی سند رسمی
[ریاضیات] نظر به این که، از آنجا که، در حالی که

معنی کلمه whereas به انگلیسی

whereas
• where; whereat
• conditional statement; preamble (used in formal documents)
• since, inasmuch as; this being the case; but; while, while on the contrary; for the reason that; although
• you use whereas to introduce a comment which contrasts with what is said in the main clause.

whereas را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sogand
درحالیکه ، نظر به اینکه ، چون
کاربر آبادیس
در حالیکه
امیر
از انجا که
یوسف صابری
حال آنکه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی whereas
کلمه : whereas
املای فارسی : وهریس
اشتباه تایپی : صاثقثشس
عکس whereas : در گوگل

آیا معنی whereas مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )