برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1355 100 1

whole milk

/hoʊlˈmɪlk/ /həʊlmɪlk/

شیر خالص (که چربی آن گرفته نشده)، شیر با چربی

بررسی کلمه whole milk

اسم ( noun )
• : تعریف: milk from which no butterfat or other element has been removed.

واژه whole milk در جمله های نمونه

1. All Rocombe Farm ice-cream is made with whole milk and double cream from the farm's organic-fed Jersey herd.
[ترجمه 🐾 مهدی صباغ] همه بستنی های Rocombe Farm از شیرپرچرب و خامه غلیظ که از گله های jersy تغذیه شده ی ارگانیک، ساخته شده است.
|
[ترجمه ترگمان]تمام بستنی کشاورزی ارگانیک با کل شیر و خامه double از گله‌ای ارگانیک پرورش داده‌شده در دامداری‌های ارگانیک پرورش داده می‌شود
[ترجمه گوگل]همه بستنی Rocombe مزرعه با کل شیر و کرم دوش از گله جرسزی خوراکی مزرعه تولید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Reconstituted evaporated milk costs less than fresh, fluid whole milk.
[ترجمه ترگمان]شیر خشک تبخیر شده هزینه کم‌تر از شیر تازه، مایع و شیر را کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]هزینه های شسته شده با مخلوط بازسازی شده کمتر از شیر تازه مایع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Four or more whole milk, semi-skimmed milk or skimmed milk for students.
[ترجمه ترگمان]چهار یا بیشتر شیر، شیر خوار، یا شیر خوار ب ...

معنی whole milk در دیکشنری تخصصی

whole milk
[صنایع غذایی] شیر کامل : به شیر طبیعی گاو که حداقل 3/25% چربی داشته باشد میگویند.

معنی کلمه whole milk به انگلیسی

whole milk
• milk which has not had any fat removed

whole milk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
شیر پرچرب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی whole milk
کلمه : whole milk
املای فارسی : هول میلک
اشتباه تایپی : صاخمث ئهمن
عکس whole milk : در گوگل

آیا معنی whole milk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )