برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
why - not

why not


1- چرا نه، به چه علت نه 2- (به منظور دادن پیشنهاد) آیا بهتر نیست که

why not را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

.
چرا که نه./چرا نیست؟
محمد خ1
used to make a suggestion or to express agreement
A_Kheradmand
چرا که نه
Hmide
چراکه نه!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی why not
کلمه : why not
املای فارسی : وای نوت
اشتباه تایپی : صاغ دخف
عکس why not : در گوگل

آیا معنی why not مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )