برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
will - he - nill - he

will he nill he


چه بخواهد چه نخواهد، پرده دوم مجلس چهارم

will he nill he را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آیلین
چه تو بخواهی چه تو نخواهی ....
چه تو دوست داشته باشی چه نداشته باشی......
یا به طور خلاصه نظر تو در این بحث مهم مهم نیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی will he nill he
کلمه : will he nill he
املای فارسی : ویل هه نیلل
اشتباه تایپی : صهمم اث دهمم اث
عکس will he nill he : در گوگل

آیا معنی will he nill he مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )