برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

wireframe

معنی wireframe در دیکشنری تخصصی

wireframe
[کامپیوتر] قاب سیمی ، اسکلتی - ترسیمی که به صورت طرح کلی نمایش داده می شود. نمایش این نوع ترسیم از یک تصویر بسیار سریعتر از نمایش ترسیم کامل از تصویر است. در این نوع ترسیم ، جزئیاتی که در آن قابل دیدن هستند ، ممکن است در تصویر نهایی محو شوند، بسیاری از برنامه های ترسیم امکان می دهند تا تصویر اسکلتی یا نهایی ار ویرایش کنید.
[برق و الکترونیک] قاب سیمی روشی برای نمایش سه بعدی جامدات در ابزارهای گرافیکی کامپیوتری که در آن خطوط توپری که مانند « سیم» یا « میله» به نظر می رسند چارچوب خطوط خارجی جسم را نشان می دهند. در نمایش قاب سیمی خطوط طرف دیگر جسم که در حالت معمولی دیده نمی شوند ، قابل دیدن می شوند ، زیرا فضای بین « سیمها» با ماده نیمه شفاف پر نمی شود. قاب سیمی اغلب گام اولیه برای نمایش و تصویر سازی کامل است.
[زمین شناسی] نمایش قاب سیمی - نمایش گرافیکی از یک سطح و یا حجم 5/2 یا سه بعدی که از خطوط با فاصله منظم، ترسیم شده به گونه ای که بنظر می رسد از سیم ساخته شده است. در کاربردهای gis خطوط اغلب نمایشگر لبه ها یا سطوح هم سطح در صفحه نمایش می باشند.

wireframe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریــــــماه رفیعی
نمای خطی اجزاء داخلی ( در گرافیک و طراحی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی wireframe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )