برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
with - notes - of

with notes of

with notes of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
با توجه به
در مقایسه با

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی with notes of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )