انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 890 100 1

بررسی کلمه with regard to

عبارت ( phrase )
• : تعریف: concerning; about.

- With regard to the money, I will send it next week.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با توجه به پول هفته آینده آن را خواهم فرستاد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] با توجه به پول، من آن را هفته آینده ارسال می کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه with regard to در جمله های نمونه

1. They have been circularized with regard to the new design.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها با توجه به طرح جدید، circularized بوده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها با توجه به طراحی جدید دایر گردید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. I have nothing to say with regard to your complaints.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من چیزی برای گفتن به شکایت شما ندارم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من با توجه به شکایات شما چیزی برای گفتن ندارم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. How are you situated with regard to equipment?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در مورد تجهیزات و تجهیزات چه طور فکر می‌کنید؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به تجهیزات چطورید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. I am writing with regard to your recent order.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من دارم با توجه به order اخیر شما می‌نویسم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من با توجه به سفارش اخیر شما نوشتم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The company's position with regard to overtime is made clear in their contracts.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موقعیت شرکت با توجه به اضافه‌کاری در قراردادها مشخص می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موقعیت شرکت در رابطه با اضافه کاری در قراردادهای خود مشخص شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Try to view situations more objectively, especially with regard to work.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سعی کنید شرایط را به صورت عینی و به خصوص با توجه به کار مشاهده کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سعی کنید شرایط را بیشتر به صورت عینی، به ویژه در مورد کار مشاهده کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. I am writing to you with regard to your letter of 15 March.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با توجه به نامه مورخ ۱۵ مارس برای شما نامه می‌نویسم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من به شما در رابطه با نامه شما از 15 مارس به شما می نگم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The department is reviewing its policy with regard to immunisation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این اداره در حال بررسی سیاست خود با توجه به ایمن‌سازی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این بخش سیاست مربوط به ایمن سازی را بررسی می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. He's crossed the Rubicon with regard to the use of military force as an option.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او با توجه به استفاده از نیروی نظامی به عنوان یک گزینه از روبیکون گذشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او با توجه به استفاده از نیروی نظامی به عنوان یک گزینه از روبیکون عبور کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The conclusions of the Evershed Committee, particularly with regard to the division of work between solicitors and barristers, are open to challenge.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج کمیته Evershed، به خصوص با توجه به تقسیم کار بین وکلا و وکلای مدافع، به چالش کشیده شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری از کمیته Evershed، خصوصا در رابطه با تقسیم کار بین وکیل و وکلای دادگستری، برای چالش واضح است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Other authors found similar findings with regard to circulating platelet aggregates.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسندگان دیگر یافته‌های مشابهی را با توجه به گردش سنگ دانه پیدا کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایر نویسندگان یافته های مشابهی را در مورد پراکندگی پلاکت ها یافت می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Lockwood reaches similar conclusions with regard to work situation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]\"لاک‌وود\" با توجه به وضعیت کاری به نتایج مشابهی دست یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لکودو با توجه به وضعیت کاری به نتایج مشابهی می رسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. That power can be exercised only with regard to vessels flying the flag of the member state concerned or registered there.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این قدرت می‌تواند تنها با توجه به کشتی‌هایی که پرچم کشور عضو را به اهتزاز در می‌آورند و یا در آنجا ثبت می‌شوند، اعمال شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این قدرت را می توان تنها با توجه به کشتی های شناور پرچم کشور عضو مربوطه و یا ثبت نام در آنجا اعمال می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Edward gave successive popes few grounds for complaint with regard to episcopal appointments.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ادوارد با توجه به انتصابات اسقفی، چندین زمینه مختلف برای شکایت به پاپ داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ادوارد پاپ های پیوسته چندین دلیل برای شکایت در مورد انتصاب های اسقفی داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. All multiplex companies operate similar regimes with regard to staff behaviour to ensure that their work is predictable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه این شرکت‌ها رژیم‌های مشابهی را با توجه به رفتار کارکنان اجرا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که کار آن‌ها قابل‌پیش‌بینی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه شرکت های چندگانه با توجه به رفتار کارکنان، رژیم های مشابهی را برای اطمینان از اینکه کارشان قابل پیش بینی است، اجرا می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی with regard to در دیکشنری تخصصی

with regard to
[ریاضیات] نسبت به، درباره ی، با رعایت، با ملاحظه

معنی کلمه with regard to به انگلیسی

with regard to
• concerning, regarding; which

with regard to را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی with regard to

mohammad ١٥:٠٤ - ١٣٩٦/٠٧/٢٦
درباره‌ی
|

نگین ١٦:٢٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠٩
با در نظر گرفتن
|

مریم ١٩:٣٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٨
به لحاظِ
|

فرهاد سليمان‌نژاد ٠٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣
با در نظر داشتن
|

a.r ١٥:٠٨ - ١٣٩٧/٠٦/١١
:with/in regard to
in reference to sb or sth
considering sb or sth
|

سهیلا ١٥:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٧
با توجه به
|

مهدی قربان زاده ١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
راجع به
|

پیشنهاد شما درباره معنی with regard toنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی with regard to مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )