برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1335 100 1

woe

/ˈwoʊ/ /wəʊ/

معنی: پریشانی، غصه
معانی دیگر: (شدید) اندوه، غم، حزن، اندوهبار، غم انگیز، مرارت، فلاکت، مصیبت، گرفتاری، بلا، (ندا) وای !، هیهات !، افسوس، وای بر، علامت اندوه و غم

بررسی کلمه woe

اسم ( noun )
(1) تعریف: great suffering or sorrow.
مترادف: anguish, dolor, misery, sorrow
متضاد: joy
مشابه: affliction, agony, desolation, despair, distress, gloom, grief, melancholy, sadness, suffering, tribulation

- Made to live with a cruel aunt, her childhood was filled with woe.
[ترجمه ترگمان] می‌خواست با یک عمه ظالم زندگی کند، دوران کودکی او سرشار از غم بود
[ترجمه گوگل] ساخته شده برای زندگی با عمه بی رحمانه، دوران کودکی خود را با وحشت پر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His death caused much woe to his family.
[ترجمه ترگمان] مرگ او اندوه بزرگی برای خانواده‌اش ایجاد کرد
[ترجمه گوگل] مرگ او موجب وحشت به خانواده اش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: trouble or misfortune.
مترادف: misfortune, trial, trouble
متضاد: comfort
مشابه: adversity, affliction, burden, calamity, difficulty, distress, grief, ill, misery, problem, sorrow, tribulation

- His money woes kept him awake at night.
[ترجمه ترگمان] money او را شب‌ها بیدار نگه می‌داشت
[تر ...

واژه woe در جمله های نمونه

1. woe betide he who . . .
وای بر کسی که . . .

2. woe to me!
وای برمن‌!

3. woe worth the day
اندوهی که برای آن روز مناسب بود

4. (j. keats) other woe than ours
اندوه‌هایی سوای اندوه ما

5. a scene of woe
صحنه‌ای اندوهبار

6. a tale of woe
داستانی پرغم

7. (j. keats) be pitiful to my great woe
بر اندوه عظیم من ترحم کن.

8. Woe to him that is alone.
[ترجمه ترگمان]وای بر او که تنها است
[ترجمه گوگل]وای بر او که تنهاست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. One woe doth tread upon another’s heels.
[ترجمه ترگمان]یک غم و اندوه بر پاشنه پای دیگر می‌گذارد
[ترجمه گوگل]یک وحشت روی پاشنه ی دیگران قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Kinsman helps kinsman, but woe to him that hath nothing.
[ترجم ...

مترادف woe

پریشانی (اسم)
baffle , confusion , depression , distress , affliction , turmoil , agitation , worriment , desolation , disturbance , bother , ramble , dolor , nonplus , remorse , discomposure , dolour , woe
غصه (اسم)
sorrow , rue , heartache , grief , woe , teen

معنی عبارات مرتبط با woe به فارسی

لعنت باد بر
وای بحال تو، بدابحال تو
افسوس، وای برمن
خوش بختی وبدبختی

معنی کلمه woe به انگلیسی

woe
• pain, deep sorrow; sadness, grief; tragedy, misfortune
• oh no! (cry of sadness, distress, disappointment, etc.)
• woe is great unhappiness or sorrow; a literary word.
• you can refer to someone's problems or misfortunes as their woes; a literary word.
• if you say woe betide someone who does a particular thing, you mean that something unpleasant will happen to them if they do it; an old-fashioned expression, often used humorously.
woe is me
• poor me!
woe to
• oh no for -, oh my for -

woe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sara
اندوه و غم،غصه و پريشاني،واي بر
الی^-^
حزن آلود
الی^-^
Garb of woe
لباس عزاداری، لباس سیاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی woe
کلمه : Woe
املای فارسی : و
اشتباه تایپی : صخث
عکس Woe : در گوگل

آیا معنی woe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )