برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1357 100 1

wooden

/ˈwʊdn̩/ /ˈwʊdn̩/

معنی: شق، چوبی، خشن، از چوب ساخته شده
معانی دیگر: ساخته شده از چوب، چوبین، خشک و بی روح، عاری از لطف و زیبایی، سفت، انعطاف ناپذیر، راست

بررسی کلمه wooden

صفت ( adjective )
مشتقات: woodenly (adv.), woodenness (n.)
(1) تعریف: made or consisting of wood.
مترادف: wood
مشابه: ligneous, woody

(2) تعریف: having no grace; stiff; unnatural.
مترادف: awkward, graceless, stiff, ungraceful, unnatural
مشابه: affected, artificial, clumsy, constrained, contrived, forced, formal, labored, rigid, staid, strict, ungainly

(3) تعریف: without emotion or spirit.
مترادف: blank, empty, impassive, leaden, listless, spiritless, vacant
مشابه: apathetic, deadpan, dull, expressionless, impassible, lethargic, mechanical, passive, stolid, torpid, vapid

واژه wooden در جمله های نمونه

1. a wooden and inflexible foreign policy
یک سیاست خارجی خشک و انعطاف‌ناپذیر

2. a wooden bed
تخت چوبی

3. a wooden box
جعبه‌ی چوبی

4. a wooden box did duty for a chair
از یک جعبه‌ی چوبی به عنوان صندلی استفاده می‌شد.

5. a wooden hollow
دره‌ی پردرخت

6. a wooden house arose in the horizon
یک خانه‌ی چوبی در افق پدیدار شد.

7. a wooden shelf with five hooks on the downside
طاقچه‌ی چوبی با پنج قلاب در زیر آن

8. a wooden smile
یک لبخند بی‌روح

9. a wooden table with benches attached to it
میز چوبی با نیمکت‌هایی که به آن متصل هستند

10. eleven wooden beams supported the roof
یازده تیر چوبی سقف را نگه می‌داشت.

11. several wooden props prevented the wall from falling
چندین پشت‌بند چوبی از افتادن دیوار جلوگیری می‌کرد.

12. the wooden bridge was buoyed up by several air-filled barrels
پل چوبی با چندین بشکه‌ی پر از هوا روی آب شناور بود.

13. the wooden shelf was fixed on the wall with two i ...

مترادف wooden

شق (صفت)
stiff , tough , wooden , stout , taut , inelastic
چوبی (صفت)
arboreal , wooden , wood , woody , arboreous , coach-built
خشن (صفت)
raucous , rough , harsh , coarse , randy , rude , sore , tough , high , brutish , brute , wooden , blatant , stark , impolite , bearish , churlish , caddish , unkempt , blowsy , blowzy , boorish , indelicate , ragged , brusque , stocky , gruff , hoarse , plebeian , offish , crusty , scabrous , woolly , ungracious , iron-bound , rough-and-ready , rowdy , scraggy , truculent , unmannered
از چوب ساخته شده (صفت)
wooden

معنی عبارات مرتبط با wooden به فارسی

کودنی
کودن
رجوع شود به: trojan horse
(امریکا)، مجسمه ی چوبی مرد سرخپوست (که سابقا جلو مغازه های سیگارفروشی قرار می دادند)
ناوها یا کشتی های جنگی

معنی wooden در دیکشنری تخصصی

wooden
[عمران و معماری] چوبی
[معدن] جرز چوبی (نگهداری)
[عمران و معماری] تخماق چوبی
[عمران و معماری] بلوک چوبی جا میخی
[زمین شناسی] الوار شناور چوبی
[معدن] پیچسنگ سقفی چوبی (نگهداری)

معنی کلمه wooden به انگلیسی

wooden
• made from wood; of wood; hard, coarse; expressionless; stupid; blunt; stiff, inflexible
• a wooden object is made of wood.
wooden banister
• wooden railing, wooden handrail
wooden beam
• log made from wood
wooden box
• wooden case, chest made of wood
wooden floor
• floor of a building covered in wooden boards, parquet floor
wooden headed
• blockheaded; stupid, foolish, dumb, boneheaded
• if you describe someone as wooden-headed, you think they are stupid; an informal word.
wooden horse
• swinging device which is similar to a horse and made out of wood
wooden house
• house that is built from wood according to a customer's design
wooden hut
• small house made from wood, small wooden cottage
wooden leg
• artificial leg made of wood, prosthesis, crutch
wooden spoon
• a wooden spoon is a spoon made of wood that you can use when you are cooking.
• you can say that the person or team that finishes a race or competition in last place gets the wooden spoon; an informal use.
wooden ware
• wooden tools or domestic utensils

wooden را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ataie
چوبی
Siamak
سرد و بی روح(از نظر عاطفی)
ناهید
چوبی
.M.
Made of wood
tinabailari
I need a round wooden table
من به یک میز گرد چوبی نیاز دارم 📌

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wooden
کلمه : wooden
املای فارسی : وودن
اشتباه تایپی : صخخیثد
عکس wooden : در گوگل

آیا معنی wooden مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )