برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

work one's ticket

work one's ticket را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
از زیر کار شانه خالی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی work one's ticket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )