برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

workers' compensation


(امریکا) بیمه ی بیماری و از کارافتادگی کارگران ( که هزینه ی آن توسط کارفرما پرداخت می شود)

workers' compensation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
بیمه حوادث کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی workers compensation
کلمه : workers' compensation
املای فارسی : ورکرص کمپنستین
اشتباه تایپی : صخقنثقس' زخئحثدسشفهخد
عکس workers' compensation : در گوگل

آیا معنی workers' compensation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )