برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

worth one's while


مفید، به درد خور، چیزی که به وقتش می ارزد، سودمند، قابل صرف وقت

worth one's while را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohadeseh Nouri 😁
ارزشش را داشتن،
Worthy of one's effort or time

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی worth ones while
کلمه : worth one's while
املای فارسی : ورث انئس وهیل
اشتباه تایپی : صخقفا خدث'س صاهمث
عکس worth one's while : در گوگل

آیا معنی worth one's while مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )