برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

wound less

/ˈwaʊndˈles/ /wuːndles/

غیرمجروح، زخمی نشده، بی جراحت

wound less را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wound less
کلمه : wound less
املای فارسی : ووند لس
اشتباه تایپی : صخعدی مثسس
عکس wound less : در گوگل

آیا معنی wound less مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )