برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1327 100 1

write in


معنی: درج کردن
معانی دیگر: (امریکا) اسم کسی را روی برگه ی اخذ رای نوشتن، به فهرست نام کاندیدها افزودن، (امریکا) رای دادن به کسی که نامش در فهرست کاندیدها نیست، شخصی که نام او در فهرست کاندیدها نیست ولی به او رای می دهند

بررسی کلمه write in

اسم ( noun )
حالات: write-ins
(1) تعریف: a candidate who has not been formally nominated and whose name is not on the ballot but must be added by the voter.

(2) تعریف: a vote cast for such a candidate.
صفت ( adjective )
• : تعریف: of or relating to a candidate who is a write-in.

واژه write in در جمله های نمونه

1. We aren't allowed to write in ballpoint at school.
[ترجمه ترگمان]ما اجازه نداریم که در یک خودکار در مدرسه بنویسیم
[ترجمه گوگل]ما مجاز به نوشتن در مدرسه نیستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Please write in ink, not in pencil.
[ترجمه ترگمان]لطفا با جوهر بنویسید، نه با مداد
[ترجمه گوگل]لطفا در جوهر، نه در مداد بنویسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you draw or write in pencil you can always rub out your mistakes with an eraser.
[ترجمه ترگمان]اگر مداد نقاشی کنید یا یادداشت کنید، همیشه می‌توانید اشتباه‌ات خود را با یک پاک‌کن پاک کنید
[ترجمه گوگل]اگر نقاشی یا نوشتن در مداد داشته باشید، همیشه می توانید اشتباهات خود را با یک پاک کن پاک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Please write in pen on both sides of the paper.
[ترجمه ترگمان]لطفا در هر دو طرف کاغذ بنویسید
[ترجمه گوگل]لطفا در هر دو طرف مقاله بنویسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف write in

درج کردن (فعل)
intercalate , write in

معنی کلمه write in به انگلیسی

write in
• in the united states, a write-in vote is a vote that is cast by writing the name of the candidate that you support on the ballot paper, because their name is not already printed there.
write in a clause
• add a section in handwriting

write in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
اضافه کردن عقیده یا پیشنهادی به متن نوشته شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی write in
کلمه : write in
املای فارسی : رایت این
اشتباه تایپی : صقهفث هد
عکس write in : در گوگل

آیا معنی write in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )