برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

You bet


یقین داشته باش

بررسی کلمه You bet

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to be sure; of course.

- You bet I like her!
[ترجمه ترگمان] شرط می‌بندی که من دوستش دارم!
[ترجمه گوگل] شرط می بندم که او را دوست دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه You bet در جمله های نمونه

1. Which horse did you bet on?
[ترجمه ترگمان]روی کدوم اسب شرط بستی؟
[ترجمه گوگل]کدام اسب روی شما شرط بندی کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You bet I won't.
[ترجمه ترگمان]شرط می‌بندم که این کارو نمی‌کنم
[ترجمه گوگل]من شرط می بندم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You bet it is.
[ترجمه ترگمان] حتما همینطوره
[ترجمه گوگل]شما شرط می بندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You often lose out when you bet on horse races.
[ترجمه ترگمان]اغلب وقتی روی اسب روی اسب شرط می‌بندی، از دست می‌دهی
[ترجمه گوگل]شما وقتی که در مسابقات اسب سواری شرط می بندید اغلب از دست می دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You bet your boots it's not my style.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی عبارات مرتبط با You bet به فارسی

(عامیانه) اختیار دارید!، محققا، حتما، عیبی ندارد

معنی کلمه You bet به انگلیسی

you bet
• definitely, for sure, of course
you bet your life
• definitely, for sure, of course

You bet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تیرداد اسپری
اختیار دارید! قابل شما رو نداره! (عامیانه)
elahe
اعلام موافقت به انجام کاری
علی اکبر منصوری
(بله )حتما! مطمئنا! مطمئن باشید! You will pick up Alice after school, won’t you?" "You bet."(شخص اول)تو آلیس را بعد از مدرسه سوار میکنی می آوری، درسته? (شخص دوم)"حتما"
ایمان حجتی
could you tell me more about your past please ? you bet dear!
میشه از گذشته خودت بیشتر برام بگی؟ البته (که میشه) عزیزم، یا حتما عزیزم
آراز فرشباف
مطمئن باش
Hg
حتما
کیارش فدایی
حتما؛قطعا همینطوره / البته که همینطوره
Molan
خواهش میکنم!
سید محمد هاشمی
You bet:
( خودمونی) زمانی استفاده میشه که بخوای حرف مخاطب رو تایید کنی و بگی که باهاش موافقی) آره

نکته: به جای yes میتونیم از you bet استفاده کنیم.Cambridge:👇👇👇👇👇
used to emphasize a statement or to mean 'certainly'

Eg: ‘Are you coming too?’ ‘You bet!’
تو هم میای؟ آره.
sportwoman
be sure
Tahereh
شک نکن
شوشی
شک نکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی you bet
کلمه : you bet
املای فارسی : یوو بت
اشتباه تایپی : غخع ذثف
عکس you bet : در گوگل

آیا معنی You bet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )