برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
You - should - mind - your - P's - and - Q's

You should mind your P's and Q's

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
مواظب گفتار و کردار خود باشید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی You should mind your P's and Q's مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )