انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1081 100 1

yet

تلفظ yet
تلفظ yet به آمریکایی/ˈjet/ تلفظ yet به انگلیسی/jet/

معنی: باز هم، هنوز، تا کنون، با اینحال، تاحال، تا ان زمان، در عین حال، تا انوقت، ولی
معانی دیگر: تابحال، تاحالا، حالا، فعلا، با این وجود، با این همه، هنوز هم، دیر یا زود، بالاخره، (معمولا با صفت تفصیلی) حتی، اما

بررسی کلمه yet

قید ( adverb )
عبارات: as yet
(1) تعریف: up until or at this time.

- They aren't home yet.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اونا هنوز خونه نیستن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] آنها هنوز خانه نیستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: so soon.

- Don't buy it yet.
ترجمه کاربر [ترجمه hosein] فعلا ان را خریداری نکن
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] هنوز buy
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] هنوز آن را خریداری نکن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(3) تعریف: eventually.

- We'll see him yet.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] فعلا میبینیمش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] ما او را خواهیم دید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(4) تعریف: in addition.

- He had yet another drink.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او هنوز یک نوشیدنی دیگر داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او یک نوشیدنی دیگر داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(5) تعریف: nevertheless.
مشابه: nevertheless

- sunny, yet cold
ترجمه کاربر [ترجمه Ali T�rk] هوا آفتابیست ‌‌، با این حال سرد هم هست
|

ترجمه کاربر [ترجمه محمد م] آفتابی ، اما با این حال سرد !
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] آفتاب، هنوز هوا سرد بود،
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] آفتابی، با این حال سرد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(6) تعریف: even; still.
مشابه: still

- a yet colder day
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با این حال، روز سردی بود،
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] یک روز هنوز سردتر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: despite this; even so; nonetheless.
مشابه: but, still

- He insisted that the dinner was ruined, yet it tasted fine.
ترجمه کاربر [ترجمه A.A] او اصرار داشت که شام خراب شده بود ولی مزه خوبی داشت
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او اصرار داشت که شام خراب شود، اما مزه‌اش خوب بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او اصرار داشت که شام ​​خراب شده باشد، اما آن را خوب طعم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه yet در جمله های نمونه

1. there's yet a chance for peace
ترجمه با این وجود امکان صلح وجود دارد.

2. as yet
ترجمه تاکنون،تاحال،هنوز

3. have yet to (do something)
ترجمه هنوز نه،تابحال نشده

4. all those yet unlearned lessons!
ترجمه همه‌ی آن درس‌هایی که هنوز فرا گرفته نشده است.

5. at a yet faster speed
ترجمه با سرعتی حتی بیشتر

6. he hasn't yet become articulate in english
ترجمه هنوز در انگلیسی روان نشده است.

7. he was yet more kind
ترجمه او حتی مهربان‌تر هم بود.

8. i cannot yet form an accurate picture of what happened
ترجمه هنوز نمی‌توانم آنچه را که اتفاق افتاد دقیقا در نظرم مجسم کنم.

9. it has yet to rain
ترجمه هنوز باران نیامده است.

10. we have yet to win
ترجمه هنوز برنده نشده‌ایم.

11. a boy not yet fit to ordain his life
ترجمه پسری که هنوز نمی‌تواند زندگی خود را سامان بدهد.

12. he hasn't arrived yet professionally
ترجمه او هنوز از نظر حرفه‌ای به جایی نرسیده است.

13. i am comfortable yet lonely
ترجمه من راحتم ولی احساس تنهایی می‌کنم.

14. i can give yet another reason
ترجمه می‌توانم یک دلیل دیگر هم بیاورم.

15. no ills had yet come to her child
ترجمه هنوز صدماتی به فرزند او وارد نیامده بود.

16. scientists have not yet been able to understand the many riddles of cancer
ترجمه دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند اسرار فراوان سرطان را درک کنند.

17. she has not yet graded all of the papers
ترجمه هنوز همه‌ی ورقه‌ها را نمره نداده است.

18. the worst is yet to come
ترجمه هنوز باید منتظر بدتر از اینها بود،کجاشو دیدی‌!

19. they have not yet remunerated me for the work i have done
ترجمه هنوز مزد کاری را که کرده‌ام نداده‌اند.

20. they haven't gone yet
ترجمه هنوز نرفته‌اند.

21. we have not yet relinquished our hope of victory
ترجمه ما هنوز امید به پیروزی را از دست نداده‌ایم.

22. his identity has not yet been revealed
ترجمه هنوز هویت او افشا نشده است.

23. i haven't had time yet to read his file
ترجمه هنوز وقت نکرده‌ام پرونده‌ی او را بخوانم.

24. it was not freezing, yet it was still chilly
ترجمه یخبندان نبود ولی با این وجود سرد بود.

25. that hotel is clean yet economical
ترجمه آن هتل تمیز و با این حال ارزان است.

26. they will be defeated yet
ترجمه دیر یا زود شکست خواهند خورد.

27. this book is not yet complete
ترجمه این کتاب هنوز تمام نیست.

28. we can't leave just yet
ترجمه فعلا نمی‌توانیم عزیمت کنیم.

29. asghar did not come, nor yet write
ترجمه اصغر نه آمد و نه حتی نامه نوشت.

30. he will take his revenge yet
ترجمه بالاخره انتقام خود را خواهد گرفت.

31. i have not met him yet
ترجمه تا بحال او را ملاقات نکرده‌ام.

32. i haven't opened my mail yet
ترجمه هنوز نامه‌های پستی خود را باز نکرده‌ام.

33. it is not your turn yet
ترجمه هنوز نوبت تو نیست.

34. my message to the generations yet unborn
ترجمه پیام من به نسل‌هایی که هنوز زاده نشده‌اند

35. plans that have not jelled yet
ترجمه نقشه‌هایی که هنوز شکل نگرفته‌اند

36. that country's frontiers have not yet been demarcated exactly
ترجمه مرزهای آن کشور هنوز دقیقا معلوم نشده است.

37. the factory's machinery has not yet been completely installed
ترجمه ماشین‌آلات کارخانه هنوز کاملا سوار نشده است.

38. the flowers have not bloomed yet
ترجمه گل‌ها هنوز نشکفته‌اند.

39. the meat is not done yet
ترجمه گوشت هنوز پخته نشده است.

40. this news is not official yet
ترجمه این خبر هنوز رسمی نیست.

41. we could hear their voices yet
ترجمه هنوز هم می‌توانستیم صدای آنها را بشنویم.

42. we have not been introduced yet
ترجمه هنوز به هم معرفی نشده‌ایم.

43. the enfranchisement of women has not yet been accomplished in some countries
ترجمه بهره مندی زنان از حقوق شهروندی هنوز در برخی کشورها اجرا نشده است.

44. the meat is not quite done yet
ترجمه گوشت هنوز خوب پخته نشده است.

45. the soldiers, he noted, were not yet ready for battle
ترجمه او متذکر شد که سربازان هنوز آمادگی رزمی ندارند.

46. the wall's plaster has not dried yet
ترجمه گچ دیوار هنوز خشک نشده است.

47. she got sick and she has not yet fully recuperated
ترجمه او مریض شد و هنوز درست خوب نشده است.

48. she hasn't found an eligible young man yet
ترجمه او هنوز مرد جوان شایسته‌ای را نیافته است.

49. the air conditioning system is not functional yet
ترجمه دستگاه تهویه مطبوع هنوز به کار نیفتاده است.

50. it is hard to mentor those who haven't yet made up their mind
ترجمه راهنمایی کسانی که هنوز مصمم نشده‌اند دشوار است.

51. my darling who went to no school and yet could write
ترجمه نگار من که به مکتب نرفت و نامه نوشت

52. the full extent of the damages sustained is not yet known
ترجمه میزان دقیق آسیب های وارده هنوز تعیین نشده است.

53. they have not been able to date these old jugs yet
ترجمه هنوز نتوانسته‌اند تاریخ این کوزه‌های قدیمی را تعیین کنند.

54. akbar is a suspect though he has not been accused formally yet
ترجمه اکبر مورد سوظن است گواینکه هنوز رسما متهم نشده.

55. the separation which he brought about in the church has not healed yet
ترجمه تفرقه‌ای که او در کلیسا ایجاد کرد هنوز التیام نیافته است.

56. the necessary funds for the construction of the dam have not been set aside yet
ترجمه هنوز وجوه لازم برای ساختن سد اختصاص داده نشده است.

مترادف yet

باز هم (قید)
again , still , yet
هنوز (قید)
still , yet , nevertheless , however , as yet
تا کنون (قید)
syne , heretofore , yet , hitherto , as yet , hitherward , hereunto
با اینحال (قید)
yet , nevertheless , nonetheless
تاحال (قید)
syne , yet
تا ان زمان (قید)
yet , theretofore , thitherto
در عین حال (قید)
yet
تا انوقت (قید)
yet
ولی (حرف ربط)
yet , though , but

معنی عبارات مرتبط با yet به فارسی

تاکنون، تاحال، هنوز

معنی کلمه yet به انگلیسی

yet
• still; already; in addition; nevertheless; but; in spite of; although
• but; in spite of, despite
• if something has not happened yet, it has not happened up to the present time.
• if something should not be done yet, it should not be done now but at a later time.
• you also use yet to say that there is still a possibility that something will happen.
• if you have yet to do something, you have not done it but may do it in the future. if something is yet to happen, it has not happened but may happen in the future.
• you use yet after an expression referring to a period of time, when you want to say how much longer a situation will continue.
• you also use yet to introduce a fact which seems rather surprising in relation to the thing you have just mentioned.
• you can also use yet to emphasize a comparative or a word that refers to an increase or repetition.
and yet
• in any event, anyway, despite
as yet
• for now, meanwhile, up until now, until this point
not yet
• not at this time, not just now, not to this point in time
sick of me yet
• am i boring you already? (internet)
the game is not over yet
• everything is still open, it's not over 'till the fat lady sings, everything is wide open
there is yet
• we still have

yet را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Linda ١٢:٠٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٨
اما هنوز
|

زهرا دولت دوست ١٦:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٥
هنوز (آخر جمله استفاده میشه)
|

Ali ١٤:٤٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٣
هنوز تا به حال
|

Z.A ٠٠:٠١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦
بااینحال،هنوز
I'm not sure yet
بااینحال(هنوز)مطمین نیستم
|

Fgjggdsdghhv ١٦:٣٤ - ١٣٩٧/١١/١١
هنوز
|

اریانا مراد خانی ١٦:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٧
در گرامر ها در اخر جمله استفاده می شود و به معنی هنوز یا تا العان است.
|

سید هادی نجات ٢٠:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
Don't go yet
هرگز نرو
|

کاربر آبادیس ١٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤
هنوز، تا به حال، تا کنون
|

ftme ١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩
اخر جمله ها میاد
راحت ترین مثالش میشه👇🏻
Not yet
("هنوز"نه) یا (نه"هنوز")
Are you finished work?
آیا کار شما تمام شده؟
No,not yet.
نه."هنوز"نه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی yet
کلمه : yet
املای فارسی : ایت
اشتباه تایپی : غثف
عکس yet : در گوگل


آیا معنی yet مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )