برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

you fell frım grace

you fell frım grace را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
از چشمم افتادي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی you fell frım grace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )