برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

your lips

your lips را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
لبهای تو
my love , your lips put love on my lips and you tell my ear that you love me
عشقم لبات رو لبام بذار و آروم در گوشم بگو که دوستم داری
I'm drunk for your love
از عشقت مست ، مست هوایی هستم
Your lips wine red drunk is my love
لباهایت شراب سرخ مستی عشق وجودم هست
Your lips wine red drunk is my love
لبهای تو آخرالزمان لبهای من

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی your lips مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )