برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Zunnar

Zunnar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
زنار که مسیحیان به کمر بندند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Zunnar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )