برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1357 100 1

zone out

معنی کلمه zone out به انگلیسی

zone out
• close one's mind; mentally leave a specific situation

zone out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد تیموری
توجه نکردن
چکامه
تو خودش فرو رفت
حواسش پرت شد
رفت تو عالم هپروت
🐾 مهدی صباغ
توجه نکردن به دیگران (به دلایلی مثل خسته بودن یا خسته کننده بودن طرف مقابل)
خسته شدن از دیگران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی zone out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )