برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1313 100 1

آئینه حکمت

آئینه حکمت در دانشنامه اسلامی

آئینه حکمت
آئینه حکمت تألیف میرزا حسن لاهیجى یکی از شش رساله فارسی با نام رسائل فارسی به چاپ رسیده است.
این کتاب را مؤلف در قضاوت بین حکماء و مخالفین آنها نوشته است و در واقع، رد ایرادات مخالفین حکمت مى باشد.
این کتاب از یک مقدمه و سه باب تشکیل یافته است.
مؤلف در مقدمه علت نگارش کتاب را بیان کرده و دغدغۀ بعضى از اهل دین را در مورد حکمت و تعلیم و تعلم آن بى مورد مى داند.
باب اول: در این باب مؤلف حکمت را تعریف و فضیلت آن را بیان مى نماید.
باب دوم: در این باب مؤلف بعضى از مسائل حکمى را شرح داده و پس از بیان شواهد قرآنى و روایى آنها، موافقت حکمت را با قرآن و روایات اثبات مى نماید.مسائلى که در این بخش آمده، عبارتند از: عینیت وجود واجب الوجود، صفات او، علم او، علم خداوند به جزئیات، اراده و اختیار خداوند، غایت فعل او، حدوث و قدم عالم، احوال مجردات، معجزات و معاد، که مجموعا در 10 فصل مورد بحث واقع شده است.

ارتباط محتوایی با آئینه حکمت

آئینه حکمت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آئینه حکمت   • مفهوم آئینه حکمت   • تعریف آئینه حکمت   • معرفی آئینه حکمت   • آئینه حکمت چیست   • آئینه حکمت یعنی چی   • آئینه حکمت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آئینه حکمت
کلمه : آئینه حکمت
اشتباه تایپی : Hmdki p;lj
عکس آئینه حکمت : در گوگل

آیا معنی آئینه حکمت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )